Nếu xu hướng của vài năm về trước là “less is more” càng ít càng tốt đã quá lỗi thời, và chúng ta đang nằm trong thời đại của nhiều hơn và nhiều hơn nữa. Khách hàng ngày nay luôn yêu cầu nhiều hơn cho những gì họ cần, điển hình nhất chính là mạng Wifi, điều mà họ luôn muốn nó tốt nhất khi đến bất kì đâu thậm chí là ở nhà.Read More