Công nghệ càng ngày càng có sức ảnh hưởng trong tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là trong ngành bán lẻ. Từ phân tích dữ liệu, quảng cáo kĩ thuật số, đến ứng dụng tương tác, khả năng là vô tận cho các cửa hàng nếu nắm bắt được công nghệ mới. Nhưng doanh nghiệp đang kinh doanh lĩnh vực này nói gì về chúng, họ có tin tưởng rằng công nghệ sẽ đem lại lợi ích cho doanh nghiệp và khách hàng nhiều nhất ?Read More