Trang chào là giao diện được gửi đến người xem đầu tiên khi muốn đăng nhập vào wifi marketing, cũng tương tự như 5 giây gây ấn tượng của một video quảng cáo trên youtube, những trang chào có khoảng thời gian khá ngắn để truyền tải thông điệp và gây ấn tượng với khách hàng. Read More