Khách hàng mới luôn là điều doanh nghiệp quan tâm, nhưng tìm thấy họ ở đâu và tìm kiếm như thế nào là đúng cách và tiết kiệm chi phí thì không phải ai cũng làm được !

Mạng xã hội phát triển mạnh mẽ và hiển nhiên trở thành công cụ truyền thông hiệu quả vào lúc này, thế nhưng đó đã phải là cách tốt nhất chưa ? Read More