Khi hầu hết các nhà hàng nghĩ cách để có được lợi nhuận nhiều hơn, họ ngay lập tức tập trung vào cách thu hút khách hàng mới. Nhiều khách hàng hơn tức là nhiều lợi nhuận hơn và hầu hết mọi công cụ marketing đều có thể giúp bạn làm điều này !

Thế nhưng nếu chúng tôi nói rằng đó chưa phải là giải pháp tốt nhất ?

Read More