Kỷ nguyên thông tin liên tục phát triển , cải tiến không ngừng , những dịch vụ công nghệ thông dụng cũng phát triển không ngừng. Công nghệ trở thành cầu nối mọi thứ với nhau. Và một dịch vụ cần được xem xét cho tương lai các ngành bán lẻ , kinh doanh nhà hàng , quán cà phê và tiếp thị : WiFi Marketing.

WiFi Marketing là giải pháp wifi tốc độ cao, được quản lí dựa trên trình duyệt web đám mây, đem lại cho doanh nghiệp khả năng phân tích dữ liệu thu được và dễ dàng thay đổi những thông tin truyền tải đến khách hàng.Read More