Marketing là điều vô cùng quan trọng trong bất cứ lĩnh vực kinh doanh nào . Bước đầu tiên trong chiến lược marketing chính là tiếp cận khách
hàng , có rất nhiều cách để tiếp cận khách hàng , điển hình là quảng cáo trên google , facebook ,….Tuy nhiên , khách hàng đã quá ngán ngẩm với việc 1 ngày có hàng ngàn quảng cáo tiếp cận họ , và tìm cách tránh né chúng.Read More