Wifi Marketing không chỉ đơn thuần là quảng cáo trên wifi, đừng nhầm lẫn.

Có rất nhiều doanh nghiệp và người dùng hiểu lầm giữa quảng cáo và marketing, chúng không giống nhau. Đúng hơn, quảng cáo chỉ là bước đầu của marketing. Vì vậy, Wifi Marketing là hệ thống thực hiện chuỗi marketing trên nền tảng wifi chứ không đơn thuần chỉ là quảng cáo.

Read More