Trong những năm gần đây , các trang mạng xã hội trở thành tâm điểm của sự chú ý , khi các nhà quảng cáo xem các trang mạng xã hội là công cụ quảng cáo hiệu quả ,có tính đo lường nhanh chóng , cũng như tiếp cận khách hàng tiềm năng cao hơn so với các chiến dịch của quảng cáo truyền thống.Read More