Trà sữa hoàng gia đình đám Sài Thành-Royal Tea đã chọn lựa Wifi Marketing của iChip là đơn vị cung cấp giải pháp Wifi Marketing tại cửa hàng chính ! Bước đầu cho xây dựng hệ thống Wifi Marketing cho chuỗi cửa hàng trà sữa nổi tiếng này !Read More