Remarketing (Tiếp thị lại) dường như đã quá quen thuộc với các chiến dịch marketing của doanh nghiệp, đây gần như là bước không thể thiếu của các chiến dịch digital marketing hiện nay.

Sự hiệu quả của Remarketing được thấy rất rõ ở tỉ lệ CTR so với quảng cáo thông thường. Nhưng đó thật sự chưa phải là tối đa, bạn thực sự đã Remarketing đúng đối tượng chưa ?Read More