Có bao giờ bạn thử nghĩ sẽ tiếp cận khách hàng bằng phương pháp họ đang sử dụng nhiều nhất mỗi ngày không ? Hầu hết , mọi người đều sử dụng smart phone trong mọi hoạt động thường ngày và gần như là cả ngày. Và trong đó , việc nhắn tin chính là phương thức truyền thông phổ biến nhất, với hơn 6 tỷ tin nhắn văn bản được gửi đi ở Mỹ mỗi ngày. Read More