Nếu thu hút khách hàng đến cửa hàng khó 1 thì việc giữ chân khách hàng khó gấp 10 lần như thế. Chỉ cần giữ chân được 5% khách hàng trung thành thì tỉ suất lợi nhuận tăng từ 25% – 95% và tất nhiên với chi phí truyền thông thấp hơn nhiều so với tìm kiếm khách hàng mới. Thế nhưng đây lại không phải việc dễ dàng. Có 3 điều nếu doanh nghiệp của bạn làm được chắc chắn sẽ giữ chân được 90% khách hàng đến với bạn.

Read More