Customer Insight được hiểu là những suy nghĩ và mong muốn tiềm ẩn của khách hàng. Nếu thấu hiểu được những mong muốn thầm kín này , doanh nghiệp hoàn toàn có thể đem lại những giải pháp phù hợp với khách hàng và thoả mãn nhu cầu của họ.

Insight của khách hàng rất khó tìm , nhưng lại góp phần vô cùng quan trọng trong quá trình tiến tới trái tim cũng như ví tiền của khách hàng. Chỉ cần doanh nghiệp có trong tay insight khách hàng và sử dụng chúng một cách hợp lý , đó sẽ là một lợi thế cạnh tranh vô cùng to lớn cho thương hiệu phát triển lâu dài.

Read More