Chính sách hợp tác

Với mục đích mở rộng thị trường và tạo thuận lợi cho khách hàng muốn sử dụng giải pháp của iChip. Chúng tôi đã đưa ra chính sách hợp tác với các đối tác . Qua đó iChip sẽ cung cấp cho các đối tác hiện tại và các đối tác mới các công cụ cần thiết để hỗ trợ cho việc phát triển kinh doanh.

Tại sao bạn nên hợp tác với iChip

Bạn sẽ nhận được
hoa hồng cao từ doanh thu
đạt được

Sản phẩm của iChip
là sự khác biệt so với
đối thủ

Triển khai dễ dàng.
Bạn không cần phải đầu tư
nhiều chi phí

Chúng tôi sẽ luôn sát cánh
và hỗ trợ bạn mọi lúc mọi nơi.

Liên hệ với chúng tôi

Họ tên của bạn

Email của bạn

Điện thoại của bạn

Website Công ty

Bạn muốn nhắn gì cho chúng tôi ?